Obec Slavkov
Slavkov

Co potřebuji když si chci vyřídit ...

Výpis z katastru nemovitosti 

 •  znát číslo listu vlastnického, nebo popisné číslo domu popřípadě číslo parcely

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka - 100 Kč
 • každá další - 50 Kč


Výpis z rejstříku trestů

 • občanský průkaz, případně ověřenou plnou moc (viz. oddíl formuláře)

Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn správním poplatkem, a to 100,- Kč za žádost


Výpis z obchodního rejstříku

 • znát IČO dané obchodní organizace

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka - 100 Kč
 • každá další - 50 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku
 • znát IČO obchodní organizace

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka - 100 Kč
 • každá další - 50 Kč

Výpis z bodového systému řidiče
 • občanský průkaz, řidičský průkaz

Výpis z bodového systému řidiče je zpoplatněn správním poplatkem a to 100,- Kč


Ověření podpisu (legalizace)
 • občanský průkaz
 • dokument, na kterém chci ověřit podpis

Je nutno se dostavit vždy osobně a podepsat přímo před pracovnici obecního úřadu
Ověřování podpisu je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,- Kč/podpis


Ověření listiny (vidimace)
 • občanský průkaz
 • dokument, který chci ověřit
 • dokument musí být v českém jazyce (v jiném jazyce lze ověřit pouze u notáře nikoliv na obecním úřadě)

Ověřování listin je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,- Kč/stránku


Přihlášku k trvalému pobytu na území Obce Slavkov
 • občanský průkaz (platný), u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitosti (ne starší než 3 měsíce), nebo doklad o oprávnění užívat byt  - nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlašením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny
 • při přihlašování k trvalému pobytu je nutno také mít vyplněný formulář „Ohlašovací lístek (vydá jej obecní úřad)
 • rodný list občana mladšího 15 let

Při narození dítěte nebo úmrtí není nutno toto hlášení podat na obecním úřadě

Přihláška k trvalému pobytu je zpoplatněna správním poplatkem a to:

 • pro osoby starší 15 let 50,- Kč/osoba
 • do 15 let je přihláška osvobozena od správního poplatku

Přihlášku se k systému svozu PDO v obci Slavkov
 • vyplněný formulář „Připevnění čipu na sběrnou nádobu“

Přihláška k systému svozu PDO je zpoplatněna místním poplatkem, a to dle platné obecně závazné vyhlášky v daném roce


Vrácení přeplatku z místního poplatku za svoz PDO
 • „žádost o vrácení poplatku za svoz PDO“ - zdůvodnění

Vrácení poplatku nastane pouze při oficiální změně trvalého pobytu (odhlášení z trvalého pobytu z Obce Slavkov), popřípadě úmrtí


Povolení ke kácení stromů
 • vyplněnou žádost (viz. oddíl formuláře)
 • povinné přílohy uvedené v žádosti

Povolení napojení inženýrských sítí a sjezdu
 • vyplněnou žádost (viz. oddíl formuláře)
 • povinné přílohy uvedené v žádosti

Fakturační záležitosti
 • fakturační adresa: Obec Slavkov, Ludvíka Svobody 30, 747 57, IČ: 00300667

Stavební záležitosti

Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71


Matriční záležitosti

Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71

Pozor! Ohlašovna sídlí na Horním náměstí 69


Důchodové záležitosti

Tyto záležitosti se vyřizují na OSZZ Opava, Krnovská

Úřad

Kalendář

Rozpočet

Rozpočet

Komunitní centrum


Publicita akce

Energetické úspory

Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

Instenzifikace ČOV Slavkov

intenzifikace ČOV Slavkov

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

expres

Teploměr

20.1.2021 12:01

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace
GooglePlay
AppStore

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:272
TÝDEN:2463
CELKEM:1244896