Obec Slavkov
Slavkov

Czech Point

Ověřené výpisy pro občany na počkání

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Obecní úřad Slavkov poskytuje občanům od 23.1.2008 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice získat na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech a kancelářích Hospodářské komory - celkem cca 1300 míst označených logem Czech POINT (podrobnosti na www.czechpoint.cz).

V současné době poskytuje Czech POINT tyto výstupy

  1. Výpis z Katastru nemovitostí - o výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí
  2. Výpis z Obchodního rejstříku - o výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
  3. Výpis z Živnostenského rejstříku - i v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace
  4. Výpis z bodového hodnocení řidiče - umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z  Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady
  5. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v  zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
  6. Výpis z Insolvenčního rejstříku - nový informační systém veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Vydávání ověřených výpisů na OÚ Slavkov je zpoplatněno následovně

Typ výpisu
Cena za 1. stranu
Cena za každou další stranu

Výpis z Katastru Nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z Trestního Rejstříku

100,- Kč

 

Výpis z  bodového hodnocení řidiče

100,- Kč

 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z  Insolvenčního rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Pozn: Platba se provádí pouze v hotovosti u pověřeného pracovníka kontaktního místa CzechPoint


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí
Oveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
  
Obchodní rejstřík
Identifikační číslo organizace (IČ)
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listuvlastnictví, popř. č. parcely
Insolvenční rejstřík
Identifikační číslo organizace (IČ) / nebo osobní údaje fyzické osoby
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Identifikační číslo organizace (IČ)
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i  cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Výpis z bodového hodnocení řidiče

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o  výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpočet

Rozpočet

Komunitní centrum


Publicita akce

Energetické úspory

Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

Instenzifikace ČOV Slavkov

intenzifikace ČOV Slavkov

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

expres

Teploměr

20.1.2021 12:01

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace
GooglePlay
AppStore

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:22
TÝDEN:2061
CELKEM:1266649