Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Obsah

Složení výboru SDH Slavkov od 7.1.2010:

 
◆ starosta                    Světlík Kamil
◆ zástupce starosty       Slavík Aleš
◆ velitel                       Slavík Jiří
◆ jednatel                    Klapetek Jiří
◆ pokladník                   Kosterová Hanka
◆ hospodář                   Nedopílek Jan
◆ organizační ref.          Urbanová Ivana
◆ referent mládeže        Glabazňa Petr
◆ zást. ref. mládeže       Elbl Ladislav
◆ zást. ref. mládeže       Elblová Jana
◆ preventista                Pavelek Josef
◆ kulturní referent          Režnarová Milena
◆ řidič-strojník               Kratochvíl Roman
◆ řidič-strojník              Zahel Jindřich
◆ velitel družsta            Vlček David
◆ kronikář                    Prusková Lenka
◆ referentka žen           Urbanská Eva
◆ ved.družstva žen        Konečná Martina ( od 18.12.2010)
◆ člen výboru               Resl David
◆ člen výboru               Prejda Václav
 
◆ revizní komise:           Hajduk Karel, Král František, Elbl Ladislav