Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Obsah

Česká asociace sportu pro všechny časpv

Původní cvičební činnost se soustředila v oddíle ZRTV, která se rozšířila o různé další aktivity jako je pořádání táborů a jiné rekreační sporty.

 

Naše mládež byla na republikové akci nejlepším soutěžícím týmem (fit test,ringo,medvědí stezka a brännbol)
 • Družstvo dorostu se umístilo na 1. místě v republikové soutěži v brännbolu v Brně.
 • P. Helena Malčeková převzala z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje p. Tošenovského ocenění „Cvičitel roku 2002“.
 • V r. 2007 soutěžila velmi úspěšně o nejlepší cvičitelku roku i Martina Trojančíková.

 

přehled činnosti ASPV
 • Pořádání výletů a vycházek do okolí
 • Přátelské turnaje s okolními TJ
 • Plnění odznaku zdatnosti
 • Účast na atletických a plaveckých závodech
 • Branné závody, cvičení SG, euroteamy
 • Country tance, zájezdy letní i zimní
 • Absolvuje nebo pořádá vzdělávací semináře,
 • školení a plesy – kulturní vystoupení
  • nacvik České, Slezské a Moravské besedy
  • Sjíždění řek republiky
  • Pořádání letních táborů pro děti

 

V r.1999 -2000 se téměř 200 našich spoluobčanů zapojilo do nácviku skladeb na Národní dny kultury a sportu v rámci všesokolského sletu.
Družstvo žáků ASPV tehdy přiváží úspěchy z republikových soutěží v brännbolu, v soutěži  „Medvědí stezka“.