Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Obsah

Česká asociace sportu pro všechny časpv

Původní cvičební činnost se soustředila v oddíle ZRTV, která se rozšířila o různé další aktivity jako je pořádání táborů a jiné rekreační sporty.

 

Naše mládež byla na republikové akci nejlepším soutěžícím týmem (fit test,ringo,medvědí stezka a brännbol)
 • Družstvo dorostu se umístilo na 1. místě v republikové soutěži v brännbolu v Brně.
 • P. Helena Malčeková převzala z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje p. Tošenovského ocenění „Cvičitel roku 2002“.
 • V r. 2007 soutěžila velmi úspěšně o nejlepší cvičitelku roku i Martina Trojančíková.

 

přehled činnosti ASPV
 • Pořádání výletů a vycházek do okolí
 • Přátelské turnaje s okolními TJ
 • Plnění odznaku zdatnosti
 • Účast na atletických a plaveckých závodech
 • Branné závody, cvičení SG, euroteamy
 • Country tance, zájezdy letní i zimní
 • Absolvuje nebo pořádá vzdělávací semináře,
 • školení a plesy – kulturní vystoupení
  • nacvik České, Slezské a Moravské besedy
  • Sjíždění řek republiky
  • Pořádání letních táborů pro děti

 

V r.1999 -2000 se téměř 200 našich spoluobčanů zapojilo do nácviku skladeb na Národní dny kultury a sportu v rámci všesokolského sletu.
Družstvo žáků ASPV tehdy přiváží úspěchy z republikových soutěží v brännbolu, v soutěži  „Medvědí stezka“.