Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

znak Sokol

       Tělovýchovná jednota 

            SOKOL SLAVKOV

  

Patří k nejstarším spolkům v naši obci. Tyršovy ideály a sokolské myšlenky začaly pronikat na opavsko v osmdesátých letech devatenáctého století a postupně ovlivnily pokrokové slavkovské občany k založení Tělocvičné jednoty Sokol Slavkov.
 
Ustavující valná hromada
ve Slavkově byla svolána na 15.října 1919 jako pobočka opavské jednoty, když 24 bratří a 18 dorostenců si zacvičilo hned na oné schůzi. Začátky nebyly jednoduché. Nebylo nářadí a v květnu 1920 dostal Sokol výpověď ze sálu Potravinového družstva. Bylo ale jaro a cvičilo se venku u stodoly br. Leopolda Sošky.
 
1921 - 1929
Začátkem r. 1921 si Sokol pronajal sál hostince p. Ant. Stypy. Sokolskou myšlenku v té době drželi tehdejší vůdci Sokola, mezi nimiž byli i učitelé bratři Fr. a Jos. Flanderové a rolník Leopold Soška. Bylo zakoupeno letní cvičiště, které pak bylo oploceno a v r. 1927 osázeno 62. lípami. Podle náplně činnosti si členové pořizovali nářadí jako oštěp, tyč, kruhy, bradla a jiné.
 
Vítání p. presidenta T.G. Masaryka se naši sokolové zúčastnili v Opavě a doprovázeli ho na koních po cestě Hlučínskem. Při této příležitosti dostali od pana presidenta jako upomínku růži a karafiát. Byla to vzpruha a povzbuzení pro všechny členy do další činnosti.

 

Volba nového starosty
Dne 6. května 1929 poslal Jos. Flanderka výboru dopis, v němž se vzdává funkce starosty. Na mimořádné valné hromadě těl. jednoty byla provedena volba nového starosty, kterým byl zvolen br. Josef Stypa. 23.4.1930 se utvořila pobočka v Uhlířově a naše jednota se jí stala matkou.

 

Pravidelná činnost do r. 1938
 • Pravidelné cvičení
 • Sokolské plesy
 • Zábavy ( pomlázková, vinobraní a j.)
 • Veřejné cvičení tělocvičné akademie
 • Loutkové divadlo
 • Organizování výletů
 • Účast na sportovních závodech a sletech
 • Výpomoc při veřejných cvičeních v Litultovicích,  Štáblovicích, Hlavnici, Opavě a jinde.
 
Po dobu 2. světové války byla činnost zastavena.

  

Obnovení činnosti v r. 1945
 • proběhlo na 21.valné hromadě 17.června 1945.
 • Byl zvolen 19 členný výbor se starostou prof. Josefem Stypou.
 • Poničené hřiště a jeviště bylo opraveno.
 • Znovu se pořádaly zábavy, hrálo se divadlo, pořádaly zájezdy, ale hlavně se cvičilo.
 • Členové se připravovali na XI. všesokolský slet v r. 1948, na který nakonec jelo jen pár jednotlivců.

 

Předsedové TJ Sokol Slavkov
 
 • 1919-1929     Flanderka Josef
 • 1929-1948     prof. Stypa Josef
 • 1949-1951     Schneider Antonín
 • 1951-1952     Kolb Andělín
 • 1952-1953     Gorčica Karel
 • 1953-1954     Novák Josef
 • 1954-1956     Grossman Oldřich
 • 1956-1956     Novák Josef
 • 1956-1958     Benešl Luboš
 • 1958-1959     Grossman Oldřich
 • 1959-1982     Kocián Oldřich
 • 1982-1990     Ditrich Svatoš
 • 1990-1992     Schneider Zdeněk
 • 1992-1996     Bajgar Vladimír
 • 1996-2009     Zahel Josef
 • 2010             Pavelek Aleš
 
 Spolupráce s:

 čstv

sokol