Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

Předsedové hasičského sboru od r. 1945:

 
Najser Antonín           od 12.12.1945 - 16.01.1960
Dokoupil Josef            od 17.01.1960 - 18.11.1962
Fus Alois                   od 19.11.1962 - 08.12.1963
Benešl Lubomír           od 09.12.1963 - 09.12.1967
Čuláček Jiří                od 10.12.1967 - 17.12.1971
Fus Alois                   od 18.12.1971 - 07.11.1979
Gavenda Ladislav        od 08.11.1979 - 18.01.1991
Bláha Václav              od 19.01.1991 - 30.01.1999
Zahel Alois                od 31.01.1999 – 18.12.2009
Světlík Kamil              od 18.12.2009 - doposud
 

pozn. - od r. 1991 je představitelem sboru jeho starosta