Obsah

Stránka

sraz před zbrojnicí

sraz před zbrojnicí

řazení průvodu

řazení průvodu

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela

přivítání před kostelem

přivítání před kostelem

přivítání před kostelem

přivítání před kostelem

předání darů

předání darů

průběh mše svaté

průběh mše svaté


Stránka