Obsah

Přehled události od vzniku SDH Slavkov:

1883
Na velikonoční pondělí 25.3. byl založen hasičský sbor.
První
  zásah 31.5. při požáru u náčelníka sboru Karla Rohovského č.62           
Druhý zásah při požáru u velitele sboru A. Zemka č.80.

1884
28.7. shořely 2 stodoly Ant. Stypy č.38 a 2 stodoly Jana Gorčicy
 č.45 (shořel i první a jediný v obci se nacházející secí stroj). 
22.11. shořely stáje rolníka Ant. Šíny. Na spáleništi byla nalezena zuhelnatělá mrtvola čeledína.

1885
10.5. požár v lese Ant. Stypy, rolníka č.38.           
16.8. požár došků u Josefa Klapetka č.36.

1886
19.7. shořela 3 stavení - původcem požáru byl malý chlapec při kouření.        13.11. shořel statek rolníka Rypla a stodola s obilím rolníka Šnajdra.

1887
2.1. shořela stodola slámy a jetelového sena selky vdovy
 Kateřiny Gorčicové.

1898
21.8. se konal ve Slavkově sjezd župy Moravských enkláv.

13.10. byl projednán v obecním zastupitelstvu “Řád, kterým se stanoví opatření v příčině ochrany proti ohni pro obec slavkovskou”.

1901
15.9. shořela stodola rolníka Fr. Hilla se všemi zásobami obilí a
slámy.

1905
7.5. vyhořelo ve Slavkově 9 stodol ( u. č.21, 22, 23, 25 a 26 ).

3.8. vyhořela stodola v hostinci Fr. Mrůzka “Na Latarně”.

1908
16.8. vyhořela stodola rolníka Bartesky.

1909
6.1. požár chalupy Kr. Korbelové č.13.

1911
21.2. vyhořel statek rolníka Lukáše č.10, část výměnku Antonína Gorčici č. 10, a chalupnická usedlost Emanuela Šnajdra č.128.

1912
14.12. vyhořela polní stodola průmyslníkovi K. Weisshuhnovi při
pile, kterou na slavkovském území postavil.

1919
30.8. uhodil blesk do polní stodoly K. Weisshuhna. Vyhořely dvě
stodoly.

1928
9.4. vyhořelo stavení Alžběty Kozlové.

1930
18.5. požár stodoly Ant. Stypy. 4.6. vyhořel domek č.59.

1932
10.1. zakoupena motorová stříkačka. 27.5. zakoupeno v dražbě
v Olomouci sanitní vozidlo pro potřeby sboru.
20.6. požár u Leopolda Volného.

1933
28.4. požár slavkovského lesa.

1934
11.7. dává obecní zastupitelstvo souhlas ke zřízení vodní nádrže
v Kavíře a uvolňuje na její stavbu 5000 Kč.

1935
24.5. požár větrného mlýna. 15.12. požár kůlny R. Thiena.

1937
13.8. požár u Oskara Ulricha.

29.10. požár u hostinského J. Mrůzka - Latarna.

1942
Rozpuštěny všechny české spolky v obci a usměrněna činnost
hasičů.

1945
12.12. se konala první valná hromada po ukončení II. světové
války.

1946
30.12. z peněžních darů od kmotrů ONV Jičín v Čechách byla
poskytnuta částka na zakoupení stříkačky.

1962
Požár stodoly za Dokoupilem.

1965
13.8. založil nezl. chlapec požár stohu, shořelo 1 200 q slámy.

1968
27.11. požár u řezníka Jana Kostery. Vzňalo se maso v udírně.

1973
24.6. předána do užívání nově postavená požární zbrojnice.

4.8. požár obilí u dráhy. Úspěšně ho zlikvidovala hlídka mládeže.

1978
Dokončena stavba sušící věže u požární zbrojnice.

1981
28.7. požár úrody ječmene na rozloze 15 ha. Škoda 100 tis. Kčs.

1983
Zakoupena nová stříkačka PS-12 včetně přívěsného vozíku.

Proběhly oslavy 100. výročí založení sboru ve Slavkově.

1985
Požár střechy nad chlévem u Františka Krále č.10.

1991
Provedena přístavba hasičské zbrojnice - zřízen nový sklad, sklad PHM a kuchyňka.

Zakoupena stříkačka PS-12 od Energetických závodů Opava.

Zahoření senážních věží v Zemědělském družstvu.

1994
Provedena výměna vozidla P-S5T za Avii.

1998 
Výbuch plynu PB u Václava Kružberského č.39.

Požár kůlny u Josefa Říčného č.97.

1999
Požár obytné budovy a dílny u Antonína Najsra ml. č.144.

Požár přístřešku sena a slámy u Oldřicha Válka č.3.

2002
Požár u Vladimíra Zahla č.207 - sklepní prostory.