Obsah

Zakladatelé hasičského sboru ve Slavkově:

 

Anderla František          kovářský tovaryš č. 80

◆ Burda Jan                    chalupník č. 143

◆ Glogar František            tesař č. 63

◆ Glogar Josef                 tesař č. 120

◆ Gorčica Josef               zedník č. 72

◆ Jedlička Josef               rolník č. 61

◆ Klapetek Josef              rolník č. 36

◆ Král František               krejčí č. 76

◆ Král Josef                    sedlář č. 82

◆ Král Karel                    chalupník-výměnkář č. 82

◆ Lhotský Ondřej            rolník č. 34

◆ Navara Antonín            kolář č. 85

◆ Najser Jan                   rolník č. 22

◆ Rabínský Jan                zedník č. 70

◆ Rohovský Karel             rolník č. 115

◆ Soška Jan                   chalupník č. 140

◆ Soška Josef                 hostinský č. 24

◆ Soška Leopold              rolník č. 140

◆ Stypa Antonín              chalupník č. 115

◆ Stypa Antonín              rolník č. 38

◆ Stypa Josef                 učitel č. 29

◆ Šašek František            rolník č. 31

◆ Šína Antonín                rolník č. 35

◆ Šnajder František          rolník č. 19

◆ Šnajder Karel                zedník č. 103

◆ Toloch Jan                   rolník č. 23

◆ Valík Jan                      zedník č. 108

◆ Vluka František             selský výměnkář č. 35

◆ Zemek Antonín             kovář č. 80

◆ Zupa Antonín               zedník č. 84

◆ Zupa Emanuel              obuvník č. 84