Obsah

Stránka

  • 1

sraz před hasičskou zbrojnicí DHS Šúrovce

sraz před hasičskou zbrojnicí DHS Šúrovce

položení věnce k pomníku sv. Floriána

položení věnce k pomníku sv. Floriána

průvod do kostela

průvod do kostela

průvod do kostela v Šúrovcích

průvod do kostela v Šúrovcích

pohled do kostela v Šúrovcích

pohled do kostela v Šúrovcích

část členů SDH Slavkov při mši svaté

část členů SDH Slavkov při mši svaté

předání ocenění

předání ocenění

předání ocenění

předání ocenění

pohled do sálu při slavnostní schůzi

pohled do sálu při slavnostní schůzi

ukázka cvičení s pěnou

ukázka cvičení s pěnou

sledování programu na hřišti

sledování programu na hřišti

rozloučení při snídani

rozloučení při snídani


Stránka

  • 1