Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Zimní Vrbovec...        RYBÁŘSKÝ SPOLEK SLAVKOV

Historie

     Rybářský spolek SLAVKOV byl založen v roce 2000, kdy zakládající členové, Martin Kudela, Bohuslav Dittrich a Jaroslav Klapetek, předložili svůj záměr hospodařit na rybníce Vrbovec obci Slavkov a zúčastnili se výběrového řízení na nájemce rybníka a toto výběrové řízení vyhráli. Od této doby hospodaří Rybářský spolek SLAVKOV na rybníce Vrbovec.

Současnost

     Při založení spolku se členy stalo 40 obyvatel Slavkova. Tento stav s obměnami trvá do dnešní doby. V roce 2005 jsme se zúčastnili výběrového řízení na nájem rybníka Jankův a toto řízení jsme opět vyhráli a od dubna 2005 jsme hospodáři na dvou rybnících rybniční soustavy. Na hrázi rybníka jsme, se souhlasem referátu životního prostředí OÚ Opava, umístili v roce 2001 buňku, ve které máme své zázemí. Tato buňka slouží jako sklad rybářského nářadí a rovněž tak slouží k ochraně soukromého majetku proti pytlákům. Zde se odehrávají i schůze spolku. Hospodaření na rybnících není jednoduché. A není to starost a práce na rybníku a jeho okolí, ale i udržování čistoty a průtoku potoku pro napouštění rybníku, po celém jeho úseku od splavu po rybníky. Odměnou je nám podzimní výlov  Jankova rybníku.

Aktivity

     Na rybníce Vrbovec je povolen rybolov pouze členů rybářského spolku Slavkov. Tento se provádí na udici dle pravidel ČRS a to v době odvždy od dubna  do konce kalendářního roku. Mezi aktivity spolku patří i sport.  Účastníme se fotbalových turnajů spolků v obci, o pohár starosty obce. Podporujeme a aktivně se účastníme akcí pořádaných obcí,  jako je soutěž o obec roku, dny obce nebo sraz Slavkovů. Každoročně pořádáme závody loděk na rybníce a  rybářský ples v místním kulturním domě.

Rybník Vrbovec...

Informace

Informace

sídlo organizace:      Slavkov, Zámecká 246

předseda:                  Jiří Knopp 

 

jednatel:                     Jiří Král

pokladník:                 Petr Ulrich

porybný:                    Tomáš Ráb

člen výboru:              Ivoš Dittrich

člen výboru:              Petr Romanovschi