Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

český zahradkářský svaz

 

 ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ
základní organizace Slavkov

 

 

V počáteční historii bylo hlavním posláním naší činnosti zajištění soběstačnosti členů v pěstování ovoce a zeleniny. K tomu patřilo zajišťování nových odrůd stromků, sadby, ale i hnojiv a postřiků. Samozřejmostí bylo zvyšování odborných znalostí členů na přednáškách.

S tím souvisí pečování o ovocný sad u školy, který máme pronajatý od obce. Členové se zde učí stříhat jabloně a ošetřovat stromy. Vypěstované ovoce dodáváme především do školní jídelny. Zahrádky a činnost zahrádkářů jsou v obci příspěvkem řešení problémů v oblasti sociální a hospodářské, stejně jako v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

                          práce v sadu      práce v sadu

Zahradkářské výstavy 

Každý zahrádkář má zvlášť dobrý pocit, když výsledky své práce může představit veřejnosti na místních výstavách ovoce a zeleniny, kterých jsme pořádali celou řadu. Spolupracujeme při nich s Územní radou ČZS, Školním statkem Opava a okolními organizacemi zahrádkářů..

                 výstavavýstava výstava

 

Novou kapitolou je naše velmi aktivní účast na krajských výstavách pro zahrádkáře „Život na zahradě“ na Černé louce v Ostravě.

                                 výstavavýstava

 

 

Členské schůze

Ustavující schůze původně Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ve Slavkově se konala 21. dubna 1963 za účasti 17 členů. Prvním předsedou zahrádkářů byl zvolen Miroslav Klement, místopředsedou Rostislav Benešl a pokladníkem Bohumil Liška. Dnešní název má svaz od roku 1979. 


*Předsedové ZO ČZS Slavkov

*1965 – 1987 Benešl Rostislav st.Slavkov, Kavír 51 

*1987 – 1996 Stecker RobertSlavkov, Květná 273 

*1996 – 1999 Benešl Rostislav ml.Slavkov, Kavír 396 

*1999 – dosud Chovanec VladimírSlavkov, Osvobození 300 

Ze zakládajících členů jsou ještě mezi námi:

*1963 Benešl Rostislav st.

*1963 Čechová Květoslava

*1963 Prusek Ludvík

 

V roce 2014 má organizace 72 členů a práci řídí 11-ti členný výbor:

 

*Předseda:                     Chovanec Vladimír

*Místopředseda:             Martinec Petr

**Tajemník:                      Sedláčková Vlasta

*Pokladník:                     Němcová Martina

*Hospodář:                      Benešl Rostislav

*Správce sadu:                Klement Miroslav

*Organizační referent:    Janků Břetislav

*Kulturní referent:          Sošková Vendula

*Propagační referent:     Barč Hubert

*Zájmový referent:         Gorčicová Marie

**Kronika:                         Adamcová Olga

*