Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

český zahradkářský svaz

 

 ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ
základní organizace Slavkov

 

 

V počáteční historii bylo hlavním posláním naší činnosti zajištění soběstačnosti členů v pěstování ovoce a zeleniny. K tomu patřilo zajišťování nových odrůd stromků, sadby, ale i hnojiv a postřiků. Samozřejmostí bylo zvyšování odborných znalostí členů na přednáškách.

S tím souvisí pečování o ovocný sad u školy, který máme pronajatý od obce. Členové se zde učí stříhat jabloně a ošetřovat stromy. Vypěstované ovoce dodáváme především do školní jídelny. Zahrádky a činnost zahrádkářů jsou v obci příspěvkem řešení problémů v oblasti sociální a hospodářské, stejně jako v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

                          práce v sadu      práce v sadu

Zahradkářské výstavy 

Každý zahrádkář má zvlášť dobrý pocit, když výsledky své práce může představit veřejnosti na místních výstavách ovoce a zeleniny, kterých jsme pořádali celou řadu. Spolupracujeme při nich s Územní radou ČZS, Školním statkem Opava a okolními organizacemi zahrádkářů..

                 výstavavýstava výstava

 

Novou kapitolou je naše velmi aktivní účast na krajských výstavách pro zahrádkáře „Život na zahradě“ na Černé louce v Ostravě.

                                 výstavavýstava

 

 

Členské schůze

Ustavující schůze původně Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ve Slavkově se konala 21. dubna 1963 za účasti 17 členů. Prvním předsedou zahrádkářů byl zvolen Miroslav Klement, místopředsedou Rostislav Benešl a pokladníkem Bohumil Liška. Dnešní název má svaz od roku 1979. 


*Předsedové ZO ČZS Slavkov

*1965 – 1987 Benešl Rostislav st.Slavkov, Kavír 51 

*1987 – 1996 Stecker RobertSlavkov, Květná 273 

*1996 – 1999 Benešl Rostislav ml.Slavkov, Kavír 396 

*1999 – dosud Chovanec VladimírSlavkov, Osvobození 300 

Ze zakládajících členů jsou ještě mezi námi:

*1963 Benešl Rostislav st.

*1963 Čechová Květoslava

*1963 Prusek Ludvík

 

V roce 2014 má organizace 72 členů a práci řídí 11-ti členný výbor:

 

*Předseda:                     Chovanec Vladimír

*Místopředseda:             Martinec Petr

**Tajemník:                      Sedláčková Vlasta

*Pokladník:                     Němcová Martina

*Hospodář:                      Benešl Rostislav

*Správce sadu:                Klement Miroslav

*Organizační referent:    Janků Břetislav

*Kulturní referent:          Sošková Vendula

*Propagační referent:     Barč Hubert

*Zájmový referent:         Gorčicová Marie

**Kronika:                         Adamcová Olga

*