Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

                                          

 český svaz chovatelůČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
je podle zákona 3/90 Sb. občanským sdružením.

Je organizací členskou a vede evidenci členů.
V rámci Českého svazu chovatelů jsou ustavovány organizace, jejichž členy jsou chovatelé zvířat a ptactva.
Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu se společenským úsilím o tvorbu a ochranu životního prostředí.
Aktivně působí na rozvoj chovatelské záliby.

 

Založení ZO ČSCH Slavkov

Dne 16.2.1981 se zásluhou tří pozdějších členů: Václava Klapetka, Jana Stoklasy a Václava Poštulky sešlo v hasičské zbrojnici 29 občanů se zájmem o chovatelství.

Z jejich rokování vzešlo založení ČSCH ve Slavkově.

Byl zvolen i první výbor, kde předsedou se stal Václav Klapetek, jednatelem Otto Glabazňa a pokladníkem Antonín Král.

 

Počátky stavby areálu chovatelů

Na členské schůzi v r. 1984 byl odhlasován záměr stavby areálu pod vedením Václava Klapetka a Stanislava Šenka.

 

Členové i nečlenové odpracovali nespočet brigádnických hodin. Stavba se vyznačovala velkým pracovním elánem a tím že se všichni zapojovali do všech potřebných prací.

Na výstavbě se také podíleli: ZZN Opava, JZD Pokrok Otice, OV ČSCH a MNV
Slavkov.

 

Hlavní činnosti ČSCH Slavkov:
 
  • §pořádání výstav drobného zvířectva
  • §zájezdy na výstavy
  • §práce na údržbě vlastního zařízení
  • §posezení s členy
  • §pochování basy
  • §sportovní činnost – účast na turnajích
  • §výroční schůze
  • každoroční pořádání plesu

 

Složení současného výboru:

v roce 2009 má organizace 38 členů a práci řídí 13-ti členný výbor:

§Brussová Jiřina …………..………………. předseda
§Jakub Stibosrký………….…………………jednatel
§Čechová Hana………….…………………..pokladník
§Čech Ladislav………….….………………  hospodář
§Jablonský Zbyněk………….…………..…člen výboru
§Hana Knopp-Kostková……………..…...člen výboru
§Václav Kozák………….….…………........  člen výboru
§§§Martin Gorčica...…………….…….………člen výboru
§Tesař František....…………………………člen výboru
Kratochvíl František ............................člen výboru
Libor Borunský .....................................člen výboru
 

 

§