Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

                                          

 český svaz chovatelůČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
je podle zákona 3/90 Sb. občanským sdružením.

Je organizací členskou a vede evidenci členů.
V rámci Českého svazu chovatelů jsou ustavovány organizace, jejichž členy jsou chovatelé zvířat a ptactva.
Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu se společenským úsilím o tvorbu a ochranu životního prostředí.
Aktivně působí na rozvoj chovatelské záliby.

 

Založení ZO ČSCH Slavkov

Dne 16.2.1981 se zásluhou tří pozdějších členů: Václava Klapetka, Jana Stoklasy a Václava Poštulky sešlo v hasičské zbrojnici 29 občanů se zájmem o chovatelství.

Z jejich rokování vzešlo založení ČSCH ve Slavkově.

Byl zvolen i první výbor, kde předsedou se stal Václav Klapetek, jednatelem Otto Glabazňa a pokladníkem Antonín Král.

 

Počátky stavby areálu chovatelů

Na členské schůzi v r. 1984 byl odhlasován záměr stavby areálu pod vedením Václava Klapetka a Stanislava Šenka.

 

Členové i nečlenové odpracovali nespočet brigádnických hodin. Stavba se vyznačovala velkým pracovním elánem a tím že se všichni zapojovali do všech potřebných prací.

Na výstavbě se také podíleli: ZZN Opava, JZD Pokrok Otice, OV ČSCH a MNV
Slavkov.

 

Hlavní činnosti ČSCH Slavkov:
 
  • §pořádání výstav drobného zvířectva
  • §zájezdy na výstavy
  • §práce na údržbě vlastního zařízení
  • §posezení s členy
  • §pochování basy
  • §sportovní činnost – účast na turnajích
  • §výroční schůze
  • každoroční pořádání plesu

 

Složení současného výboru:

v roce 2009 má organizace 38 členů a práci řídí 13-ti členný výbor:

§Brussová Jiřina …………..………………. předseda
§Jakub Stibosrký………….…………………jednatel
§Čechová Hana………….…………………..pokladník
§Čech Ladislav………….….………………  hospodář
§Jablonský Zbyněk………….…………..…člen výboru
§Hana Knopp-Kostková……………..…...člen výboru
§Václav Kozák………….….…………........  člen výboru
§§§Martin Gorčica...…………….…….………člen výboru
§Tesař František....…………………………člen výboru
Kratochvíl František ............................člen výboru
Libor Borunský .....................................člen výboru
 

ČSCH Slavkov nabízí k pronájmu od 1. 9. 2018 restauraci na Chovatelském areálu. 

Zájemci volejte na tel. 775 233 753.

§