Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Výbory zastupitelstva obce Slavkov

 

Finanční výbor:
Předseda: Ing Monika Hanelová

členové: Bc. Andrea Hlávková, Martin Malchárek

 

 

Kontrolní výbor:
Předseda: Kvarčáková Eva

členové: MUDr. Jiří Gebauer, Aleš Pavelek