Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

Členové rady

 

1. Glabazňa Petr, 1. místostarosta obce Slavkov

email: petr.glabazna@centrum.cz

2. Kubín Ladislav, Ing., 2. místostarosta obce Slavkov

emai: mistostarosta@ouslavkov.cz

3. Musila Rostislav, Mgr., starosta obce Slavkov

email: starosta@ouslavkov.cz

4. Chovanec Vladimír, člen rady

email: chovanec300@gmail.com

5. Starečková Eva, Mgr., člen rady

email: evastareckova@seznam.cz