Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Členové rady

 

1. Glabazňa Petr, 1. místostarosta obce Slavkov

email: petr.glabazna@centrum.cz

2. Kubín Ladislav, Ing., 2. místostarosta obce Slavkov

emai: mistostarosta@ouslavkov.cz

3. Musila Rostislav, Mgr., starosta obce Slavkov

email: starosta@ouslavkov.cz

4. Chovanec Vladimír, člen rady

email: chovanec300@gmail.com

5. Starečková Eva, Mgr., člen rady

email: evastareckova@seznam.cz