Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obec Slavkov provádí pravidelný odvoz biologického odpadu, tj. tráva a plevel, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů. Tento biologický odpad vyvážíme na kompostárnu a proto jiný než drobný biologický odpad nepřijímáme. Kontejnery budou přistavovány vždy v době od 17.00 do 18.00 hodin takto:

 

Každý sudý týden

úterý – ulice Slezská a ulice Střední

středa – Stará ulice

čtvrtek – ulice Družstevní

 

Každý lichý týden

úterý - u obchodu TUTY a ulice Střední

středa - ulice Na Lůčky

čtvrtek - ulice Kavír

 

Sídliště Latarna se bude vyvážet první středa v měsíci.

 

Připomínáme, že odvoz a likvidaci velkých větví stromů a keřů provádíme za úplatu a je nutno se dohodnout individuálně s pracovníky údržby obce.