Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obec Slavkov provádí pravidelný odvoz biologického odpadu, tj. tráva a plevel, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů. Tento biologický odpad vyvážíme na kompostárnu a proto jiný než drobný biologický odpad nepřijímáme. Kontejnery budou přistavovány takto:

 

Každý sudý týden

ulice Družstevní     sobota   10:00 - 10:45

ulice Slezská            sobota   11:00 - 11:45

Stará ulice                sobota   13:00 - 13:45

ulice Střední            sobota   14:00 - 14:45

 

oblast Trní               úterý   od 15:00

oblast Latarna         středa od 15:00

 

 

Každý lichý týden

ulice Kavír              sobota    10:00 - 10:45

ulice Na Lúčky       sobota    11:00 - 11:45

u prodejny TUTY    sobota   13:00 - 13:45

ulice Střední            sobota   14:00 - 14:45

 

Připomínáme, že odvoz a likvidaci velkých větví stromů a keřů provádíme za úplatu a je nutno se dohodnout individuálně s pracovníky údržby obce.

Službu objednávejte u pana Antonína Hona, mobil 734 753 918.