Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Vladimíra Chovance, kterému jsou podřízeni:
 

Rada obce:

Starosta: Chovanec Vladimír: starosta@ouslavkov.cz
Místostarosta: Kubín Ladislav, Ing.: mistostarosta@ouslavkov.cz
Místostarostka: Starečková Eva, Mgr.
Člen rady: Glabazňa Petr

                     Ing. Kurš Vladimír

Zastupitelstvo:

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

starosta - Chovanec Vladimír

 • Ing. Kubín Ladislav
 • Mgr. Starečková Eva
 • Rožnovský Miroslav
 • MUDr. Zdeněk Nevlud
 • Ing. Němec Radovan CSc.
 • Pavelek Aleš
 • Kostera Stanislav
 • Kvarčáková Eva
 • Slavík Jiří
 • Kostera Pavel
 • Ing. Kurš Vladimír
 • Mgr. Martina Trojančíková
 • Zahel Josef
 • Petr Glabazňa

zastupitelstvo

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor:
Předseda - Ing. Němec Radovan CSc.

                   Kostera Pavel
                   Zahel Josef

Kontrolní výbor:
Předseda: Kvarčáková Eva

                  Kostera Stanislav
                  Pavelek Aleš

 

Komise sociální a zdravotní:
Předseda -  Ing. Hanelová Monika
Členové - MUDr. Nevlud Zdeněk

                Světlík Kamil   

Komise pro občanské záležitosti:
Předseda -  Mgr. Trojančíková Martina

Členky - Gorčicová Marie, Vlasta Sedláčková, Marie Šulcová, Dana rbanská,
               Ilona Hauserová

Komise pro bezpečnost a krizové řízení
Předseda - Slavík Jiří

Členové:  Kudela Martin. DiS. 

                  Klapetek Jiří

Komise pro životní prostředí, místní a odpadové hospodářství

Předseda - Rožnovský Miroslav

                   Říčný Tomáš, Ing.

                   Zahel Lukáš

Komise pro projednávání přestupků:
Předseda - Viktorinová Lenka 
                  Klapetková Alena
                  Ing. Křempková Gabriela