Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Mgr. Rostislava Musila, kterému jsou podřízeni:
 

Rada obce:

Starosta: Mgr. Rostislav Musila: starosta@ouslavkov.cz, +420703680407
1. Místostarosta: Petr Glabazňa: petr.glabazna@centrum.cz
2. Místostarosta Ing. Ladislav Kubín: mistostarosta@ouslavkov.cz
Členové rady: Vladimír Chovanec, Mgr. Eva Starečková

 

Zastupitelstvo:

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:

seznam zastupitelů:

1. Borunská Pavlína

2. Bruss Roman Ing.

3. Gebauer Jiří MUDr.

4. Glabazňa Petr

5. Hanelová Monika Ing.

6. Chovanec Vladimír

7. Kubín Ladislav Ing.

8. Kvarčáková Eva

9. Malchárek Martin

10. Musila Rostislav Mgr.

11. Pavelek Aleš

12. Rožnovský Miroslav

13. Starečková Eva Mgr.

14. Trojančíková Martina Mgr.

15. Zahel Josef

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Finanční výbor:
Předseda: Ing Monika Hanelová

členové: Bc. Andrea Hlávková, Martin Malchárek

 

Kontrolní výbor:
Předseda: Kvarčáková Eva

členové: MUDr. Jiří Gebauer, Aleš Pavelek

 

Komise pro sociální a občanské záležitosti:
Předseda -  Mgr. Trojančíková Martina

Členové: Pavlína Borunská, Dana Urbánská, Lenka Prusková, Vlasta Sedláčková, Marie Šulcová, Ilona Hauserová

 

Komise pro bezpečnost
Předseda - Slavík Jiří

Členové:  Kudela Martin, Kamil Světlík

 

Komise pro životní prostředí

Předseda - Rožnovský Miroslav

Členové: Ing. Petr Valík, Markéta Ružinská

 

Komise pro projednávání přestupků:
Předseda - Benková Lenka 

Klapetková Alena

Ing. Křempková Gabriela

Mgr. Renáta Pirunčíková