Navigace

Obsah

ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ

 

  • Žádost o souhlas napojení na jednotnou kanalizaci ve správě obce Slavkov.

 

  • Žádost o souhlas napojení na vodovodní řád ve správě obce Slavkov.

 

  • Žádost o povolení zvláštního užívání silnice dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, k provádění stavebních prací v silničním pozemku.

 

  • Žádost o povolení zvláštního užívání silnice dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku.

 

  • Žádost o vydání rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti (pozemku) k místní komunikaci v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona
    č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

  • Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve správě obce Slavkov.

 

- vyplněné žádosti zasílejte na urad@ouslavkov.cz  nebo datovou schránkou obce Slavkov: gcdb2et