Navigace

Obsah

……výpis z katastru nemovitosti 

 •  znát číslo listu vlastnického, nebo popisné číslo domu popřípadě číslo parcely,

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka – 100 Kč,
 • každá další – 50 Kč.

 

…… výpis z rejstříku trestů

 • občanský průkaz, případně ověřenou plnou moc (viz. oddíl formuláře).

Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn správním poplatkem, a to 100,-- Kč za žádost.

 

…… výpis z obchodního rejstříku

 • znát IČO dané obchodní organizace.

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka – 100 Kč,
 • každá další – 50 Kč.

 

…… výpis z živnostenského rejstříku

 • znát IČO obchodní organizace.

 

Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem, a to:

 • 1. stránka – 100 Kč,
 • každá další – 50 Kč.

 

……výpis z bodového systému řidiče

 • občanský průkaz, řidičský průkaz.

     Výpis z bodového systému řidiče je zpoplatněn správním poplatkem a to 100,-- Kč.

 

…… ověření podpisu (legalizace)

 • občanský průkaz,
 • dokument, na kterém chci ověřit podpis.

 

Je nutno se dostavit vždy osobně a podepsat přímo před pracovnici obecního úřadu.

Ověřování podpisu je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,--Kč/podpis.

 

…… ověření listiny (vidimace)

 • občanský průkaz,
 • dokument, který chci ověřit,
 • dokument musí být v českém jazyce (v jiném jazyce lze ověřit pouze u notáře nikoliv na obecním úřadě).

Ověřování listin je zpoplatněno správním poplatkem a to 30,--Kč/stránku.

 

……přihlášku k trvalému pobytu na území Obce Slavkov

 • občanský průkaz (platný), u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitosti (ne starší než 3 měsíce), nebo doklad o oprávnění užívat byt  - nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlašením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny
 • při přihlašování k trvalému pobytu je nutno také mít vyplněný formulář „Ohlašovací lístek (vydá jej obecní úřad)
 • rodný list občana mladšího 15 let-

 Při narození dítěte nebo úmrtí není nutno toto hlášení podat na obecním úřadě.

Přihláška k trvalému pobytu je zpoplatněna správním poplatkem a to:

 • pro osoby starší 15 let 50,--Kč/osoba
 • do 15 let je přihláška osvobozena od správního poplatku.

 

…… přihlášku se k systému svozu PDO v obci Slavkov

 • vyplněný formulář „Připevnění čipu na sběrnou nádobu“

Přihláška k systému svozu PDO je zpoplatněna místním poplatkem, a to dle platné obecně závazné vyhlášky v daném roce.

 

……vrácení přeplatku z místního poplatku za svoz PDO

 • „žádost o vrácení poplatku za svoz PDO“ - zdůvodnění

Vrácení poplatku nastane pouze při oficiální změně trvalého pobytu (odhlášení z trvalého pobytu z Obce Slavkov), popřípadě úmrtí.

 

……povolení ke kácení stromů

 • vyplněnou žádost (viz. oddíl formuláře),
 •  povinné přílohy uvedené v žádosti.

 

……povolení napojení inženýrských sítí a sjezdu

 • vyplněnou žádost (viz. oddíl formuláře)
 • povinné přílohy uvedené v žádosti.

 

 ……fakturační záležitosti

 • fakturační adresa: Obec Slavkov, Ludvíka Svobody 30, 747 57, IČ: 00300667

 

 …... stavební záležitosti

 Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71

 

……matriční záležitosti

 Tyto záležitosti se vyřizují na Magistrátu města Opavy, Krnovská 71.

 POZOR! Ohlašovna sídlí na Horním náměstí 69.

 

 ……důchodové záležitosti

Tyto záležitosti se vyřizují na OSZZ Opava, Krnovská