Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Nádherná příroda - naučná stezka Hvozdnice

Návštěvníky Slavkova jistě zaujme procházka jedním z nejkrásnějších míst přírody Opavska - chráněným přírodním výtvorem "Hvozdnice" s naučnou stezkou. Na celkové rozloze 56,24 ha máte možnost porovnat ekosystémy lužního listnatého a jehličnatého lesa. Přírodovědnou i estetickou hodnotu tohoto území umocňuje soustava tří rybníků, strouha, mokřad a tůňky se spoustou obojživelníků a ptactva. Cílem stezky je poznat geologickou minulost, kterou odkrývá meandrující Hvozdnice, zařezávající se do uloženin z dob ledových, kdy pevninský ledovec pokrýval větší část Opavska. V okouzlující přírodě najdete také místa k odpočinku a piknikové areály. Na stezku se můžete dostat nejméně ze čtyř směrů: od Slavkova, Hertic, Otic a Uhlířova. Proto je na všech 15 informačních tabulích kromě charakteristiky přírodních zajímavostí místa i mapka trasy stezky, aby se návštěvníci mohli snadněji orientovat.

Fotogalerie

Slavkovský zámek

Slavkovský zámek je nejstarší budovou v obci. Vznikl přestavbou původní tvrze roku 1586. Od konce 17. století nebyl využíván jako panské sídlo a postupně chátral. Vynucené opravy a úpravy, naposledy ve 20. století, výrazně poškodily charakter historického objektu. Jedinou dochovanou a kulturně chráněnou částí je kaple s renesanční klenbou. Čtyřkřídlá dvoupatrová budova se čtvercovým dvorem sloužila do poloviny roku Zámek1999 jako charitní domov řádových sester sv. Františka. Po té objekt odkoupila Obec Slavkov a provedla rozsáhlou přestavbu na Domov pro seniory - SENIORCENTRUM o kapacitě 32 lůžek. Rekonstrukce byla navržena tak, aby byl zámku co nejvíce vrácen původní vzhled. Obnovena byla i zámecká kaple, která slouží obyvatelům Seniorcentra k bohoslužbám.

Fotogalerie

Farní kostel, Socha sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv.AnnyDruhou nejstarší stavbou je farní kostel sv. Anny, který nechal vystavět v letech 1657 až 1665 Václav Sigmund Sedlnický z Choltic. Původně byla tato jednolodní barokní stavba zasvěcena Všem Svatým. Na počátku 19. století byl kostel pro velkou zchátralost od základu opraven a zároveň byla provedena řada změn. V kostelních zdech jsou zabudovány náhrobní kameny slavkovských pánů z druhé polovinysocha Jana Nepomuckého 16. století, jejichž hrobky byly v původní kryptě pod oltářem. V zadním průčelí kostela jsou varhany, které byly zakoupeny v roce 1770. Svou historickou cenu mají i kostelní zvony nesoucí jména Jan, Urban a Antonín. Nejstarší z nich Jan oslavil v roce 1996 500 let. Ke kostelu byla přenesena pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1722, která původně stála u císařské silnice za dvorem (v prostoru školní zahrady). Na čelní straně podstavce je vytesán reliéfní znak fundátorů, hrabat Podstatských z Prusinovic.

 

 

Kaple sv. Barbory

kaple sv. Barbory před rekonstrukcíkaple sv. Barbory po rekonstrukci

Barokní kaple sv. Barbory z počátku 19. století na Zámecké ulici.

 

 

 

 

 

Kaple sv. Anny

kaple sv. Anny text

Kaple sv. Anny 

 

 

Kaple sv. Anny po vyhoření

 

 

 

 

 

 

Malíř Bohumír Bocian

p. BocianV roce 1993 se stal čestným občanem Slavkova zdejší rodák Bohumír Bocian, uznávaný malíř, který od roku 1938 žil a tvořil v Paříži. V roce 2001 byla podle jeho uměleckého jména Bocian pojmenována nová ulice pod hřbitovem. Bohumír Bocian zemřel 07.03.2002 ve věku 89 let. Ostatky malíře i jeho ženy Yvonne Tinayre, taktéž malířky a sochařky, která zemřela o týden dříve, jsou uloženy na místním hřbitově. Své olejomalby, akvarely, grafiky a díla tvořená kombinovanými metodami vystavoval na řadě výstav ve Francii a dalších zemích Evropy, USA, Africe, Asii a v posledních letech také v Brně, Ostravě, Hradci nad Moravicí, Písku a ve Slavkově. Ukázka jeho tvorby je umístěna ve stálé expozici v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slavkově.

V roce 2014 byla nově vybudována výstavní síň v budově Hasičské zbrojnice, kde můžeme shlédnout dílo a dočíst se o životě malíře Bociana.

EXPOZICE

p. Bocian s manželkou Yvonne