Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

 

intenzifikace ČOV Slavkov

 

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

"Rekonstrukce chodníků na ulici L. Svobody ve Slavkově"expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

 

severní morava

 

Nabídka práce

Navigace

Obsah

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“.

Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem a vlévající se za sousedními Oticemi z levé strany do Moravice. Okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

Obec Slavkov je členem Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Silesia-cz. Je také členem dobrovolného svazku 11 obcí Mikroregion Hvozdnice, který usiluje o zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Obecní úřad sídlí v centru obce v budově, kde je umístěna i mateřská škola s kapacitou 71 dětí a přilehlou zahradou. Za budovou je víceúčelové zařízení sloužící obci jako zasedací místnost, ale také k různým přednáškám spolků a rodinným oslavám. K dispozici je vybavená kuchyň a sociální zařízení.  V obecním domě služeb je umístěna pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, zubní laboratoř a místní knihovna s internetem. V suterénu je v provozu hospoda „Na žumpě“. V obci je také velká, dobře vybavená základní škola se školní družinou a školním klubem. Je spádovou školou pro obec Slavkov, Dolní Životice a Litultovice. Součástí budovy je i školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně, kulturní dům, tělocvična a posilovna. Dalšími obecními stavbami je domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov s kapacitou 32 lůžek, bytový dům se čtyřmi byty, hasičská zbrojnice s klubovnou a smuteční síň s přilehlým místním hřbitovem.

Dalšími důležitými objekty v obci je kostel s.Anny, Farní úřad a Orlovna. Obchod a služby representuje velká samoobslužná prodejna Jednoty Opava, prodejna potravin „MIDI“, restaurace „Napoleon“, „Lesanka“ a „Areál“, kde je také klubovna ČSCH. Podnikatelské aktivity se rozvíjí především v areálu zemědělské farmy ZP Otice, kde je autolakovna, autoopravna, opravna malé zemědělské techniky a prodejna kočárků. V podnikatelské zóně pod zemědělskou farmou je v provozu „1. slavkovská čerpací stanice“ PHM. Na Latarni sídlí firma GAPAY. Další služby a četné podnikatelské i řemeslnické aktivity vyvíjejí občané ve svých usedlostech.

Ke sportovnímu využití slouží hřiště TJ Sokol v lese, sportovní areál u školy a nově vybudovaný Orelský areál s tenisovými kurty. V Trní sídlí jezdecký klub Agrostyl s konírnou.

Spojení s Opavou je zajištěno autobusy městské hromadné dopravy a také je možno využít vlakového spojení. Obec je plynofikována, má veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci ústící do biologické čistírny odpadních vod.