Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“.

Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem a vlévající se za sousedními Oticemi z levé strany do Moravice. Okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

Obec Slavkov je členem Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Silesia-cz. Je také členem dobrovolného svazku 11 obcí Mikroregion Hvozdnice, který usiluje o zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Obecní úřad sídlí v centru obce v budově, kde je umístěna i mateřská škola s kapacitou 71 dětí a přilehlou zahradou. Za budovou je víceúčelové zařízení sloužící obci jako zasedací místnost, ale také k různým přednáškám spolků a rodinným oslavám. K dispozici je vybavená kuchyň a sociální zařízení.  V obecním domě služeb je umístěna pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, zubní laboratoř a místní knihovna s internetem. V suterénu je v provozu hospoda „Na žumpě“. V obci je také velká, dobře vybavená základní škola se školní družinou a školním klubem. Je spádovou školou pro obec Slavkov, Dolní Životice a Litultovice. Součástí budovy je i školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně, kulturní dům, tělocvična a posilovna. Dalšími obecními stavbami je domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov s kapacitou 32 lůžek, bytový dům se čtyřmi byty, hasičská zbrojnice s klubovnou a smuteční síň s přilehlým místním hřbitovem.

Dalšími důležitými objekty v obci je kostel s.Anny, Farní úřad a Orlovna. Obchod a služby representuje velká samoobslužná prodejna Jednoty Opava, prodejna potravin „MIDI“, restaurace „Napoleon“, „Lesanka“ a „Areál“, kde je také klubovna ČSCH. Podnikatelské aktivity se rozvíjí především v areálu zemědělské farmy ZP Otice, kde je autolakovna, autoopravna, opravna malé zemědělské techniky a prodejna kočárků. V podnikatelské zóně pod zemědělskou farmou je v provozu „1. slavkovská čerpací stanice“ PHM. Na Latarni sídlí firma GAPAY. Další služby a četné podnikatelské i řemeslnické aktivity vyvíjejí občané ve svých usedlostech.

Ke sportovnímu využití slouží hřiště TJ Sokol v lese, sportovní areál u školy a nově vybudovaný Orelský areál s tenisovými kurty. V Trní sídlí jezdecký klub Agrostyl s konírnou.

Spojení s Opavou je zajištěno autobusy městské hromadné dopravy a také je možno využít vlakového spojení. Obec je plynofikována, má veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci ústící do biologické čistírny odpadních vod.