Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Dny Slavkova 2018

Zastupitelstvo obce Slavkov, MŠ, ZŠ, ŠJ, Seniorcentrum a místní spolky připravili 14. - 16. 9. akci "Dny obce Slavkov"