Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy

zš

 

intenzifikace ČOV Slavkov

Moravskoslezský kraj podporuje projekt

"Hvozdnický expres"

z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"

"Rekonstrukce chodníků na 
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"

 

expres

Konsolidovaný rozpočet

Rozpočet

Navigace

Obsah

Souhrn zpráv koronavirus

Typ: ostatní
souhrn sdělení

Zprávy ze dne 12. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nový web ke koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě webové stránky

http://www.khsova.cz/

 

INFOLINKA KE KORONAVIRU   1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

 

BEZPLATNÁ LINKA SENIORŮ  800 200 007

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

 

Obecná doporučení pro seniory - chraňte se před nákazou

 

Přehled pomoci podnikatelům

 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 12.5.2020

 

Zprávy ze dne 5. 5. 2020

Výuka žáků 1. stupně od  25. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Prvotním cílem je zjištění závazného zájmu o dobrovolnou docházku dítěte do školy.  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a je seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bližší informace naleznete na stránkách školy (www.skolaslavkov.cz).

 

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Rozvoz stravy od 11. 5. 2020 zpoplatněn

Rozvoz stravy je od 11.5.2020 zpoplatněn.

 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 5.5.2020

 

Zprávy ze dne 4. 5. 2020

 

Otevření Základní školy  ve Slavkově pro žáky 9.tříd od 11.5.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 11. května umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity budou realizovány pouze pro žáky obou 9. tříd, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bližší informace naleznete na stránkách školy (www.skolaslavkov.cz).

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Mateřská škola ve Slavkově  bude otevřena od 11.5.2020

S ohledem na uvolňující se opatření bude Mateřská škola ve Slavkově otevřena od pondělí 11. 5. 2020.

 

 

Zprávy ze dne 20. 4. 2020

 

Mimořádné opatření - Zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20.4.2020

 

Zprávy ze dne 7. 4. 2020

 

Nově otevřené obchody a služby

V tomto týdnu budou nově pro veřejnost otevřeny:

 • sběr a výkup surovin a kompostárny.
 • hobbymarkety,
 • prodejny stavebnin a stavebních výrobků,
 • železářství,
 • prodej a servis jízdních kol.

Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

 

Nové výjimky ze zákazu volného pohybu osob od 7. 4. 2020

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje od úterý 7.4.2020  na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 

Mimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami

 

Zprávy ze dne 2.4.2020

 

Nově otevřené prodejny a služby

Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodů

 

Zprávy ze dne 31.3.2020

 

Prodloužení nouzového stavu a mimořádných opatření

Nouzový stav a platnost mimořádných opatření prodloužen do 11. 4. 2020.

 

 

Zprávy ze dne 27. 3. 2020

Nově otevřené prodejny a služby

 

Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodů

 

Zprávy ze dne 25. 3. 2020

Opatření v obchodech

Obchody budou v době od 08:00 do 10:00 hodin otevřeny pouze pro osoby starší 65 let věku.

Zprávy ze dne 24.3.2020

Uzavření mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele se uzavírá s okamžitou platností Mateřská škola Slavkov. V současné době rodiče přihlásili do mateřské školy 0 dětí.

V případě, že budete chtít Vaše dítě nahlásit do MŠ, prosím o kontaktování na čísle  739 566 488 nebo na emailové adrese msslavkov@seznam.cz.

Zprávy ze dne 20. 3. 2020

 

 

 

Opatření v obchodech

Obchody budou v době od 07:00 do 09:00 hodin otevřeny pouze pro osoby starší 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu. 

 

Nakládání s odpady pro občany v karanténě

Jak nakládat sdomovním odpadem v době ohrožení koronaviremDomácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

 

 

 

Zprávy ze dne 19.3.2020

Roušky

Chtěli bychom sdělit občanům, že obec Slavkov ani domov seniorů do dnešního dne neobdrželi od státu jedinou roušku ani respirátor. Protože se zatím bohužel nemůže spoléhat na prohlášení a sliby vlády, má obec z vlastního rozpočtu již od minulého týdne objednané alespoň jednorázové roušky, které po jejich obdržení ihned doručíme občanům.

 

 

Opatření v obchodech

Obchody budou v době od 10:00 do 12:00 hodin otevřeny pouze pro seniory nad 65 let.

Vedoucí prodejny TUTY ve Slavkově oznamuje občanům, že prodejna bude od čtvrtku 19 3. 2020 do odvolání otevřena v pondělí až pátek  pouze do 16:00 hodin.

 

Povinné nošení ochranných pomůcek

Povinné nošení ochranných pomůcek platí od čtvrtku 19. 3. 2020.

 

 

Obec Slavkov vyzývá občany:

 • k omezení pohybu venku na nezbytně nutnou dobu, respektivě k nezbytně nutným účelům,
 • k omezení kontaktu s jinými lidmi jen na nezbytně nutný,
 • k maximální ohleduplnosti vůči ostatním,
 • k nošení roušky, šátku nebo šály a dodržování hygienických návyků.

 

Ordinační hodiny MUDr. Evy Cihlářové od 17. 3. 2020

Informace pro občany.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace stran šíření infekce COVID-19 prosím občany s jakýmkoliv respiračním infektem, aby nenavštěvovaly naše ordinace, ale nejdříve nás kontaktovaly telefonicky.

Pokud je možno odložit návštěvu naší ambulance, pak tak prosím učiňte. Recepty je možno vystavit elektronickou cestou. V případě akutních potíží i jiného charakteru než infektu dýchacích cest, prosím nejprve volejte, budete objednáni na určený čas.

Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků jsme nuceni i omezit provoz naší praxe. Platnost od 17.3.2020.

V Oticích budeme ordinovat:

Po 9-14h, St 11:30-16:00, Čt 8:30-12:30

Odběry 7-8 jen v nejnutnějších případech.

Ve Slavkově pak bude ordinační doba:

Út 9-14h a Pá 8:30-13h

Odběry 7-8 jen v nejnutnějších případech.

Více informací na dveřích čekárny či na webových stránkách www.praktik-cihlarova.cz

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Eva Cihlářová

 

 

 

 

Nadále budou obědy pouze rozváženy

Školní jídelna od středy 18. 3.2020 již nebude stravu vydávat, ale obědy budou rozváženy v jednorázových obalech všem strávníkům domů. Nebude  docházet ke styku zaměstnance provádějícího rozvoz obědu a strávníků. Oběd bude ponechán za dveřmi a bude zazvoněno na domovní zvonek.

 

Všem hodně zdraví       Mgr. Rostislav Musila

                                 

Zprávy zde dne 17. 3. 2020 

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče, mimořádná opatření se provozu mateřské školy netýkají, MŠ  je v běžném provozu, ale v současné době jsou všechny děti odhlášeny z docházky ze strany rodičů. V případě, že budete chtít Vaše dítě nahlásit do MŠ, prosím o kontaktování na čísle 739 566 488 nebo emailové adrese msslavkov@seznam.cz. Děkuji. Kremserová Lucie

 

Nadále budou obědy pouze rozváženy

Školní jídelna od středy 18. 3.2020 již nebude stravu vydávat, ale obědy budou rozváženy v jednorázových obalech všem strávníkům domů. Nebude  docházet ke styku zaměstnance provádějícího rozvoz obědu a strávníků. Oběd bude ponechán za dveřmi a bude zazvoněno na domovní zvonek. Rozvoz stravy je bezplatný po dobu nouzových opatření.

 

Zprávy ze dne 16. 3. 2020

Modlitba

Vážení spoluobčané, spojme se společně každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele. Každý den ve 20 hod. budou zvonit zvony a během toho se bude kněz v kostele sv. Anny ve Slavkově modlit bez účastí lidu nejen za nemocné ale taky za občany  Slavkova a Litultovic.

 

Nové informace obecního úřadu

 • Školka ve Slavkově zůstává nadále pro děti otevřená
 • Školní jídelna bude nejpozději od středy  nově vydávat stravu do jednorázových obalů bez polévky. Cena polévky Vám bude z celkové ceny obědu odečtena
 • Obec Slavkov bude nově nejpozději od středy  rozvážet obědy v jednorázových obalech bez polévky. Nebude  docházet ke styku zaměstnance provádějící rozvoz obědu a strávníků. Oběd bude ponechán za dveřmi a bude zazvoněno na domovní zvonek.
 • Ke styku nebo vyřizování záležitostí s obecním úřadem prosím používejte telefon 553 797 067 nebo mobil na starostu : 703 680 407. Podatelna je otevřena v pondělí od 13:00 -16:00 hod a ve středu od 08:00 do 11:00 hodin.
 • tímto Vám oznamujeme, že nově  veškeré místní poplatky a stočné je možné uhradit do  30. 6.2020. Abychom ochránili zdraví všech do odvolání nebudou na Obecním úřadě vybírány místní  poplatky a stočné v hotovosti. Tímto také omezíme počet osob vcházejících do budovy, kde se nachází mateřská školka.
 • v případě, že byste se ocitli ve zdravotní karanténě, bychom Vám chtěli nabídnout provedení nákupu základních potravin či dovážku obědů (tato nabídka platí pro občany, kterým toto nemohou provést jejich rodinní příslušníci). V případě potřeby volejte kontaktní telefon: 553 797 067, kontaktní e-mail: slavkov@iol.cz.
 •  

Ordinační hodiny MUDr. Evy Cihlářové od 17. 3. 2020

Informace pro občany.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace stran šíření infekce COVID-19 prosím občany s jakýmkoliv respiračním infektem, aby nenavštěvovaly naše ordinace, ale nejdříve nás kontaktovaly telefonicky.

Pokud je možno odložit návštěvu naší ambulance, pak tak prosím učiňte. Recepty je možno vystavit elektronickou cestou. V případě akutních potíží i jiného charakteru než infektu dýchacích cest, prosím nejprve volejte, budete objednáni na určený čas.

Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků jsme nuceni i omezit provoz naší praxe. Platnost od 17.3.2020.

V Oticích budeme ordinovat:

Po 9-14h, St 11:30-16:00, Čt 8:30-12:30

Odběry 7-8 jen v nejnutnějších případech.

Ve Slavkově pak bude ordinační doba:

Út 9-14h a Pá 8:30-13h

Odběry 7-8 jen v nejnutnějších případech.

Více informací na dveřích čekárny či na webových stránkách www.praktik-cihlarova.cz

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Eva Cihlářová

 

Zprávy ze dne 13.3.2020

Nové opatření koronavirus

S ohledem na nouzový stav je zakázaná přítomnost veřejnosti :

 • v bazénech a turistických centrech,
 • zakázán prodej na tržnicích a tržištích,
 • zákaz veřejných akcí nad 30 osob.

 

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko - opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

 

Posunutí splatnosti poplatků a stočného do 30. 6. 2020

Vážení spoluobčané,

tímto Vám oznamujeme, že nově  veškeré místní poplatky a stočné je možné uhradit do  30. 6.2020. Abychom ochránili zdraví všech do odvolání nebudou na Obecním úřadě vybírány místní  poplatky a stočné v hotovosti. Tímto také omezíme počet osob vcházejících do budovy, kde se nachází mateřská školka. Po skončení nouzového stavu budeme nadále hotovostní platby za veškeré poplatky a stočné přijímat.

Poplatky a stočné  můžete i nadále hradit bezhotovostně na účet obce. Informace k bezhotovostní platbě Vám bude sdělena prostřednictvím e-mailu na základě Vaší žádosti, kterou můžete sdělit na tel: 553 797 067 nebo na e-mail: slavkov@iol.cz.

 

Opatření vnitřní hranice

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a cestování po dobu nouzového stavu najdete na webu https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky vyhlásila NOUZOVÝ STAV na celém území ČR, které ruší mimo jiné konání i náboženských akcí nad 30 osob, jsme nuceni zrušit nedělní bohoslužby v naší farnosti na dobu 30 dnů.

Toto nařízení nezakazuje konání pohřebních obřadů.

Je možné se účastnit mší skrze přímý přenos Televize NOE a rádio Proglas. Více na stránkách farnosti.

Mše svaté během týdne zůstávají v platnosti.

Pan farář bude po tuto dobu každou neděli sloužit soukromou Mši sv.(bez účasti věřících) v kostele za občany naší obce.

 

Informace ohledně ošetřovného

Informace ohledně ošetřovného u dětí naleznete na webu  – aktuální odkaz - https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

Zprávy ze dne 12. 3. 2020

Zrušení cvičení jógy

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že cvičení jógy se do odvolání ruší. Paní Kvarčáková  přeje všem pevné zdraví.

 

16.3.2020 MUDr. Vašíková a MUDr. Cihlářová neordinuje

MUDr. Vašíková a MUDr. Cihlářová oznamují občanům, že v pondělí 16. 3. 2020 neordinují. Zastupuje je MUDr. Šváb ve svých ordinačních hodinách v Litultovicích.

Prosíme občany, aby navštěvovali lékaře pouze v urgentních případech.

 

Veřejná doprava omezení

S ohledem na současnou situaci bude od 16. 3. 2020 omezena linková doprava z Opavy a zpět a je zaveden letní jízdní řád.

 

Zrušení setkávání klubu seniorů

S ohledem na současnou situaci se od 12. 3. 2020 se ruší do odvolání pravidelné setkávání klubu seniorů.

 

 

 

 

Zrušení akcí v kulturním domě a zasedaní místnosti

S ohledem na současnou situaci se od 12. 3. 2020 ruší veškeré akce v kulturním domě a zasedací místnosti obce Slavkov, tj. i Valná hromada TJ Sokol Slavkov.

 

Zprávy ze dne 11. 3. 2020

Bohoslužby Slavkov

Na základě nařízení Vlády ČR, které ruší konání náboženských akcí nad 100 osob, jsme nuceni zrušit nedělní bohoslužby v naši farnosti na dobu neurčitou. 
Je možné se účastnit mší skrze přímý přenos Televize NOE a rádio Proglas. Více na stránkách farnosti. 

Mše svaté během týdne zůstávají v platnosti. 
Pan farář bude po tuto dobu každou neděli sloužit soukromou Mši sv. (bez účastí věřících) v kostele za občany naši obce.

 

Školní jídelna zůstává nadále v provozu + informace pro strávníky

Upozorňujeme občany, že i přes uzavření Základní školy Slavkov zůstává Školní jídelna nadále v provozu. Informace pro strávníky zde


Přílohy

Vytvořeno: 12. 3. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 14:19
Autor: Jana Jašková